ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ

ΥΔΡΟΚΟΠΗ

Δυνατότητα περιστροφικής κοπής ακριβείας για συμπαγείς μεταλλικές ράβδους, κυλίνδρους και σωλήνες οποιασδήποτε διαμέτρου.

ΚΟΠΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ

Υπηρεσίες κοπής μεταλλικών φύλλων οποιασδήποτε σύνθεσης με ακρίβεια και ταχύτητα.

ΚΟΠΗ SOFT MATERIAL

Υπηρεσίες κοπής για φύλλα Soft Material όπως γραφίτη, καουτσούκ, PTFE και πολλά άλλα.

ΚΟΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

Υπηρεσίες κοπής για Βιομηχανικά πλαστικά πάχους έως 200 mm.

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις στις οποίες οι πελάτες μας πρέπει να αναπαράγουν ένα υπάρχον κομμάτι εξοπλισμού ή ένα δύσκολο να βρεθεί μέρος. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η εταιρεία μας προσφέρει τη λύση Reverse Engineering για εξαιρετικά αξιόπιστες λύσεις.

Το Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης μας, είναι εξοπλισμένο με υψηλής ακρίβειας τρισδιάστατο σαρωτή πολλαπλών αξόνων, ικανό να μετρήσει και να μοντελοποιήσει το ζητούμενο αντικείμενο και μετά από αυτό, να κατασκευάσει ένα πρωτότυπο έναν κλώνο του αντικειμένου για σκοπούς δοκιμής και όταν η δοκιμή είναι ικανοποιητική μας είμαστε σε θέση να κατασκευάσουμε μεγάλες ποσότητες του αντικειμένου.

3D SCANNING - ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

MULTI AXIS 3D ARM SCANNER

Για τις ανάγκες ακριβούς μέτρησης ή για τη δημιουργία ενός μοντέλου των εξαρτημάτων που αναλαμβάνουμε να κατασκευάσουμε, χρησιμοποιούμε έναν υπερσύγχρονο τρισδιάστατο σαρωτή με τη δυνατότητα ακριβούς μέτρησης και καταγραφής των λεπτομερειών του αντικειμένου που σαρώνεται, το οποίο μας παρέχει το πρωτότυπο ψηφιακό μοντέλο στο οποίο θα εργαστούμε …

CAD - MODELING - 3D VISUALIZATION

 • Services
 • Services
 • Services

MENGIA S.A. also provides 3D Design and Editing services. These services include…

 • Measurement and design of models of existing objects using 3D Scanner.
 • Design of original 3D models based on the requirements of the application for which it is intended.
 • Edit, enlarge or contract, and generally modifying 3D objects according to the requirements of the application for which it is intended.
 • Visualisation of the model for presentation or installation instructions (Rendering).
 • Delivery of the integrated model in any 3D Format (DXF, DWG, OBJ etc.)

PROTOTYPING - 3D PRINTING

 • Services
 • Services
 • Services
 • Services

PROTOTYPES CREATED BY LATEST 3D PRINTING TECHNOLOGY

After the creation of the digital model, our design team undertakes to process it using modern 3D programs, perfecting any design detail that was not entered correctly by the scan and customizing the model according to our client’s demands.
On completion of this process, our team is checking all the digital model’s technical data.
Finally, if all requirements are met, and takes the approval by our engineers, we proceed to the 3D printing of our model using the materials recommended for each component and accordingly the conditions in which it will be tested …

MAINTENANCE & REPAIR

Another field in which MENGIA SA operates, and is the basis for many of its collaborations with customers from all over Greece, is the Repair & Maintenance Services that provide and cover a significant part of the needs of the operation of Modern Industry and its equipment.

 • the Repair, Maintenance and Reconstruction of Plate Heat Exchangers regardless of manufacturer,
 • special services for reconstruction and maintenance of mechanical equipment and vehicle equipment.