ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ
ΥΔΡΟΚΟΠΗ 6 ΑΞΟΝΩΝ

Δυνατότητα περιστροφικής κοπής ακριβείας για συμπαγείς μεταλλικές ράβδους, κυλίνδρους και σωλήνες οποιασδήποτε διαμέτρου.

ΚΟΠΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ

Υπηρεσίες κοπής μεταλλικών φύλλων οποιασδήποτε σύνθεσης με ακρίβεια και ταχύτητα.


ΚΟΠΗ SOFT MATERIAL

Υπηρεσίες κοπής για φύλλα Soft Material όπως γραφίτη, καουτσούκ, PTFE και πολλά άλλα.


ΚΟΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
 

Υπηρεσίες κοπής μεταλλικών φύλλων οποιασδήποτε σύνθεσης με ακρίβεια και ταχύτητα.

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις στις οποίες οι πελάτες μας πρέπει να αναπαράγουν ένα υπάρχον κομμάτι εξοπλισμού ή ένα δύσκολο να βρεθεί μέρος. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η εταιρεία μας προσφέρει τη λύση Reverse Engineering για εξαιρετικά αξιόπιστες λύσεις.

Το Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης μας, είναι εξοπλισμένο με υψηλής ακρίβειας τρισδιάστατο σαρωτή πολλαπλών αξόνων, ικανό να μετρήσει και να μοντελοποιήσει το ζητούμενο αντικείμενο και μετά από αυτό, να κατασκευάσει ένα πρωτότυπο έναν κλώνο του αντικειμένου για σκοπούς δοκιμής και όταν η δοκιμή είναι ικανοποιητική μας είμαστε σε θέση να κατασκευάσουμε μεγάλες ποσότητες του αντικειμένου.

3D SCANNING - ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις στις οποίες οι πελάτες μας πρέπει να αναπαράγουν ένα υπάρχον κομμάτι εξοπλισμού ή ένα δύσκολο να βρεθεί μέρος. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η εταιρεία μας προσφέρει τη λύση Reverse Engineering για εξαιρετικά αξιόπιστες λύσεις.

Το Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης μας, είναι εξοπλισμένο με υψηλής ακρίβειας τρισδιάστατο σαρωτή πολλαπλών αξόνων, ικανό να μετρήσει και να μοντελοποιήσει το ζητούμενο αντικείμενο και μετά από αυτό, να κατασκευάσει ένα πρωτότυπο έναν κλώνο του αντικειμένου για σκοπούς δοκιμής και όταν η δοκιμή είναι ικανοποιητική μας είμαστε σε θέση να κατασκευάσουμε μεγάλες ποσότητες του αντικειμένου.

CAD - MODELING - 3D VISUALIZATION

MENGIA S.A. also provides 3D Design and Editing services. These services include…
  • Measurement and design of models of existing objects using 3D Scanner.
  • Design of original 3D models based on the requirements of the application for which it is intended.
  • Edit, enlarge or contract, and generally modifying 3D objects according to the requirements of the application for which it is intended.
  • Visualisation of the model for presentation or installation instructions (Rendering).
  • Delivery of the integrated model in any 3D Format (DXF, DWG, OBJ etc.)

PROTOTYPING - 3D PRINTING

PROTOTYPES CREATED BY LATEST 3D PRINTING TECHNOLOGY

After the creation of the digital model, our design team undertakes to process it using modern 3D programs, perfecting any design detail that was not entered correctly by the scan and customizing the model according to our client’s demands.

On completion of this process, our team is checking all the digital model’s technical data.

Finally, if all requirements are met, and takes approval by our engineers, we proceed to the 3D printing of our model using the materials recommended for each component and accordingly the conditions in which it will be tested …

ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ένας άλλος τομέας στον οποίο δραστηριοποιείται η MENGIA Α.Ε., και αποτελεί βάση για πολλές από τις συνεργασίες της με Βιομηχανίες από όλη την Ελλάδα, είναι οι Υπηρεσίες Επισκευής & Συντήρησης που παρέχουν και καλύπτουν ένα σημαντικό μέρος των αναγκών λειτουργίας της Σύγχρονης Βιομηχανίας και του εξοπλισμού της.
Μεταξύ άλλων, η MENGIA S.A. προσφέρει:
  • Επισκευή, Συντήρηση και Ανακατασκευή Πλακοειδών Εναλλακτών Θερμότητας, ανεξαρτήτως κατασκευαστή,
  • Ειδικές Υπηρεσίες Ανακατασκευής και Συντήρησης Mηχανολογικού Eξοπλισμού και Eξοπλισμού Οχημάτων.