Λίγα λόγια για τη MENGIA A.E.

ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

MENGIA Facilities
Η έδρα της βρίσκεται στη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου στη Θεσσαλονίκη, η οποία είναι η μεγαλύτερη πόλη και λιμάνι της Βόρειας Ελλάδας. Οι εγκαταστάσεις φιλοξενούν, τα τμήματα κατασκευής και παραγωγής, τα γραφεία διοίκησης και πωλήσεων, καθώς και τις αποθήκες προϊόντων.

ΑΓΟΡΕΣ

Η MENGIA Α.Ε., λόγω του μεγάλου εύρους διαφορετικών τομέων εμπειρίας, συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων και οργανισμών που απευθύνονται στους οποίους απευθύνεται ...
… και που δραστηριοποιούνται σε πολλούς διαφορετικούς τομείς αλλά μοιράζονται μια κοινή και σημαντική ανάγκη για αξιόπιστη και αποτελεσματική τεχνική υποστήριξη που είναι συνεπής και σταθερή. Είτε αφορά την αποτελεσματική λειτουργία των μηχανημάτων σε εργοστάσιο παραγωγής, σε πλοίο ή σε παραγωγική μονάδα γενικά, ή επιπλέον, την προμήθεια αξιόπιστων και υψηλής ποιότητας ανταλλακτικών για όλα τα σύγχρονα βιομηχανικά και θαλάσσια μηχανήματα, εξοπλισμό ή συστήματα…

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΟΡΥΚΤΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΥΒΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

πολλά περισσότερα...

ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ

Η λίστα πελατών μας αποτελείται από πολλά διαφορετικά πεδία δραστηριότητας και παραγωγής.
Η γκάμα των προϊόντων και υπηρεσιών μας μπορεί να καλύψει τις μηχανικές ανάγκες διαφορετικών πεδίων εφαρμογών, αλλά που έχουν κοινές ανάγκες σε αξιόπιστες μηχανικές υπηρεσίες και προϊόντα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ένας μεγάλος αριθμός βιομηχανιών και μονάδων παραγωγής της ελληνικής και ευρωπαϊκής αγοράς, εμπιστεύεται τη MENGIA για λύσεις σε απαιτητικές μηχανικές εφαρμογές…